FaceBook

חג של פיוטים-פסח 'אדיר הוא'

צילום: לע"מ, יעקב סער

בשיעור זה נכיר פיוט לליל הסדר "אדיר הוא", פיוט שהיה מושר בקהילות אשכנז. לפיוט ביצועים רבים מסורתיים וחדשים מאשכנז, מבוכרה, מצ' אמריקה וכמובן מישראל.
לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצוע המוזיקלי של הפיוט. (מתוך הספר 'שירים ושורשים' כרך ב'). 

 

מטרות

לימוד לקראת פסח דרך הפיוט.
עיון בפיוט ועמידה על הלשון היחודית, הסידור לפי א"ב ועוד.
הכרות עם מנהגי קהילות בליל הסדר.

מהלך השיעור

פתיח: האזנה לפיוט לביצוע שבאתר 'הזמנה לפיוט'.
לימוד: עבודה על דף הלימוד.
אסיף: שירה בצוותא.

ציוד
דף הלימוד, אפשרות להאזנה מהאינטרנט לכלל הכתה

מידע נוסף

  • נושא המערך:מעגל השנה, פיוט
  • מותאם ל:כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים:מערך שיעור
  • משך השיעור:45 דקות

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים