FaceBook

מערכי שיעור בנושא בית מדרש המתאימים לעל יסודי

הצג כקוביותהצג כרשימה
צילום: אילנה לוי

בית מדרש ג - סימולציה בהובלת חברותא

זו היחידה השלישית בסדרת שיעורים הבאים להנחיל לתלמידים את הלמידה הבית מדרשית. הובלת החברותא מאתגרת את המורה ובוודאי גם את התלמידים שאמורים להוביל את חבריהם בלימוד. בסדנא זו נעבוד על מיומנויות האישיות בהובלת חברותא, תוך התנסות ורפלקסיה.

> קרא עוד...
צילום: פריץ כהן, לע

בית מדרש ב - מבנה הלמידה הבית-מדרשית

יחידה זו היא השניה בסדרת שיעורים הבאים להנחיל לתלמידים את הלמידה הבית-מדרשית. ביחידה זו נעסוק בהמשגת שלבי הלימוד בבית מדרש, כדי שהתלמידים יוכלו להבין את מהלך הלימוד ולהוביל אותו בעצמם בהמשך הדרך. יחידה זו זהה לתלמידי בי"ס יסודי ועל-יסודי.

> קרא עוד...
צילום: פריץ כהן, לע

בית מדרש א - התנסות בלמידה לבי"ס על יסודי

יחידה זו היא הראשונה בסדרת שיעורים הבאים להקנות לתלמידים את הלמידה הבית-מדרשית. בה יחוו התלמידים למידה בית מדרשית במבנה המקובל: פתיח, למוד בחברותות ואסיף. הלמידה תהיה חווייתית בכדי לגרום עניין בקרב התלמידים/ות , ובכדי לעורר את המוטיבציה להוביל תהליך שכזה בתוך קבוצה קטנה.

> קרא עוד...
צילום: אילנה לוי

תיק בית מדרש - מובילי חברותא בבית הספר

ב'כל ישראל חברים-מורשה' אנו רואים את הלמידה הבית מדרשית הדיאלוגית, ככלי חשוב במימוש כמה ממטרותיה החינוכיות והדידקטיות. לשם הנחלת כלי זה יש להנהיג קבוצת 'מובילי חברותא' שתסייע למורים בלמידה זו. מאמר זה עוסק בהכשרת 'מובילי חברותא בבית הספר.

> קרא עוד...

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים