window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DMJT74XPMG');
FaceBook
דור המח"ר – מובילים חברה ראויה תוכנית הכשרה למדריכים במועדוני נוער

מועדוני הנוער של דור המח"ר מאפשרים לבני נוער החיים בסביבה מסכנת מעבר מהישרדות ליצירה התפתחות ונתינה בדומה לבני נוער אחרים. אחד העקרונות החינוכיים המובילים את מועדוני הנוער הוא דמות המדריך במועדון. המדריכים נדרשים להכיר מקרוב את מצבי הסיכון שבהם חיים הנערים והנערות ואת הקשיים שהם מזמנים. לצד זאת עליהם להיות מסוגלים לזהות יכולות אישיות ולאפשר ליכולות אלה לבוא לידי ביטוי.

לקראת זהות ישראלית

תכנית לבירור שאלת החיים המשותפים לקראת קבלת תעודות 

טקס הענקת תעודת זהות לתלמידי כיתות י', הוא טקס מעבר לאומי, המציין קבלת אזרחות ישראלית, המקנה כרטיס כניסה, להשתתפות בחיים האזרחיים של מדינת ישראל, על חובותיה ועל זכויותיה.

מבחינה חוקית, קבלת תעודה הזהות היא אוטומטית, אך מבחינה מהותית, קבלת תעודת זהות מסמלת את קבלת הערכים האזרחיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. למרות זאת, אנו עדים להתגברות גילויי הגזענות, תופעות האלימות וחוסר סובלנות בקרב בני נוער, הסותרים את ערכי המדינה. תופעות אלו, קשורות באופן ישיר להכרות סטראוטיפית עם האחר, ובהעדר לגיטימציה לשונות.

חכמים מרבים שלום בעולם

הקורס "חכמים מרבים שלום בעולם" הוא שיתוף פעולה עם ארגון פנים כחלק מפרויקט זוג המזמין לומדים ברשת ללמוד בחברותא. הקורס מהווה הזדמנות בעבור הלומדים לברר את עמדתם כלפי תופעה זו, ולגבש דעה המייצגת את יהדותם
ואת היותם יהודים. הקורס יפגיש את הלומדים עם דברי חכמים העוסקיםבסוגיות שונות במרכזו של נושא זה, למשל: כבוד האדם ויחסי שכנות, זכויותהמיעוטים והיחס הראוי לעמים אחרים.

מעיל חכמים

"כאן אספתי ל"ו מדרשים בעניין הצדקה, מתוך מה שלמדנו בבית המדרש 'ממזרח שמש'. וכל אחד מהם יש בו לימוד גדול כשלעצמו, אך לא יכולתי להביא אותו כאן. רק הבאתי את המדרש עצמו, מתורגם לעברית, והוא סגולה. יעיין בו כל אחד כפי כוחו. ואף שהמדרשים ידועים לתלמיד הוותיק, הרי שֶמֵּעת קבצי אותם, יהיו לעיניו, ויוכל לעיין בהם כל עת שלבו חפץ. וזה כשלעצמו ברכה. 

הדור החדש בארצות המזרח

תכנית לימודים פורצת דרך לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי
העוסקת בהגותם של חכמי ישראל בארצות המזרח בעת החדשה לנוכח אתגרי המודרנה. 

כל ישראל יש להם חלק

שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. לפיכך תיקנו ללמוד מסכת אבות בין פסח לעצרת לעורר אהבת האדם וכבוד הבריות.

ונהגו כל ישראל קדושים להתאסף ברוב עם בבתי כנסיות ולשורר בקול נעים, בכל שבת, פרק אחד ממסכת אבות ללמד לעצמם כל ימי ספירת העומר, שתכלית יציאת מצרים הוא מתן תורה, ואין מתן תורה בלי אהבת הבריות, ואין אהבת הבריות בלי עבודת המידות, שאמר רבי עקיבא: 'ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה'.

"וארשתיך לי במימונה"

סידרנו חוברת 'החכם היומי' לחג המימונה, שלא די לנו בשמחת המצווה, לעשות איש לביתו פנימה, אלא להפיץ אורה ברבים, ולהכניס המוני בית ישראל אל פנימיות חג המימונה, בחינת 'הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך'. ומתוך השמחה יהיה התיקון לקיים 'והיו עיניך רואות את מוריך'.

חולמים ומשנים

התכנית 'חולמים ומשנים' מיועדת לבני נוער בכיתות ט–י, היא מציעה להם לחלום ולפתח חזון חברתי בעזרת חיזוק תחושת המסוגלות שלהם, דרך בחינה ביקורתית של המציאות. בנוסף, התכנית פותחת בפני התלמידים דרכים שבהן יוכלו להגשים את חלומותיהם בהווה ובעתיד.

 

חכמים מרבים שלום בעולם

החוברת מביאה מדבריהם של חכמים המעוררים להרבות שלום בעולם הן בתוך עם ישראל והם בין ישראל לעמים. בכל עמוד בחרנו פסוק או אמרה תלמודית העוסקים בנושא והצמדנו לפסוק דברים שלחכם המאירים את הפסוק או האימרה בפרשנות שנותנת אור ייחודי. 

עמוד 1 מתוך 4

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים