window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DMJT74XPMG');
FaceBook

מיין לפי תגיות האחר הוא אני

"שפה כמו עיניים" עולי אתיופיה בישראל

"שפה כמו עיניים" עולי אתיופיה בישראל

עולי אתיופיה נתקלים בחסמים שונים בקליטתם בישראל. בשיעור זה נשמע מפיהם על האתגרים וההצלחות בחים בישראל. מתאים לשיעור לרגל חג הסיגד ובכל ימות השנה.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות י-י
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות

יום זכויות האדם - מיעוטים בישראל

נכבדים דרוזים

יום זכויות האדם נקבע ע"י הקהילה הבינלאומית. בשיעור זה אנו מביאים את הראוי והמצוי: נלמד על היחס הראוי לבני כל העמים במדינה היהודית עפ"י מקורות יהודיים שונים, לעומת המצוי במציאות הישראלית בתחום זה.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות י-י
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות

יש לי חבר והוא קצת אחר - חלק ב'

יש לי חבר והוא קצת אחר - חלק ב'

בכל כיתה ישנם ילדים שהם "קצת אחרים" מסיבות שונות ולפעמים הם סובלים בגלל האחרות שלהם. בשיעור זה, שהוא השני משנים, נכיר את התופעה ונחשוב איך ניתן להתגבר על הרתיעה ולקרב את ה"אחר".

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ג-ד, כיתות ה-ו
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי

יש לי חבר והוא קצת אחר - חלק א'

יש לי חבר והוא קצת אחר - חלק א'

בכל כיתה ישנם ילדים שהם "קצת אחרים" מסיבות שונות ולפעמים הם סובלים בגלל האחרות שלהם. בשיעור זה, שהוא הראשון משנים, נכיר את הסיפור על רבי אלעזר ומכוער מהמקורות, נחשוב איך ניתן להתגבר על הרתיעה ולקרב את ה"אחר".

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ג-ד, כיתות ה-ו
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי

כבוד האדם ב - בין חברים

כבוד האדם ב - בין חברים

שיעור זה הוא השני בסדרת שיעורים העוסקים בכבוד האדם ובו נעסוק בשמירת הכבוד בין חברים, בעזרת משניות מפרקי אבות. התלמידים מתבקשים לקשר את המקורות לחייהם ע"י המחזת אירועים.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי

כבוד האדם ד - מליונים לא שווים פרוטה

כבוד האדם ד - מליונים לא שווים פרוטה

שיעור זה הוא הרביעי בסדרת שיעורים העוסקים בכבוד האדם.  השיעור עוסק בפגיעה בכבוד ע"י רשויות המדינה. התלמידים מתבקשים לאסוף פגיעות כאלו. מתאים כסיכום לסדרת השיעורים 'כבוד האדם' או כשיעור בפני עצמו.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי

כבוד האדם ג - עלבון ופיוס

כבוד האדם ג - עלבון ופיוס

שיעור זה הוא השלישי בסדרת שיעורים העוסקים בכבוד האדם. השיעור הוא חלק מסדרת השיעורים 'כבוד האדם' אך יכול גם לעמוד בפני עצמו. בשיעור זה אנו רואים פגיעות בכבוד האדם בשל הבדלים במנהגים של בני קהילות שונות.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי

האחר הוא אני-מערך פעילות לנושא השנתי

האחר הוא אני-מערך פעילות לנושא השנתי

הנושא השנתי לשנה"ל תשע"ד 'האחר הוא אני' מזמן דיון ב'אחרים' מסוגים שונים. אנו מבקשים למקד את תשומת הלב ב'אחרים' היושבים עמנו בכיתה. לפניכם הצעה למהלך מובנה ללימוד הנושא.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ג-ד
 • קבצים מצורפיםללא קבצים מצורפים
 • משך השיעור45 דקות

האחר הוא אני-קבלת השונה

משחקים שחמט בקרית מלאכי

השונה אינו רחוק מאתנו בכל אחד יש משהו שיכול לאפיין אותו כשונה. כיצד השונות שלנו מתקבלת בחברה, מה הערך לחברה בקבלת השונה.

 

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ה-ו, כיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות

האחר הוא אני-חברים טובים

האחר הוא אני-חברים טובים

בשיעור נברר מתי נחוץ לנו חבר, מי הוא חבר טוב, ובאילו דרכים מתבטאת החברות. נעשה זאת ע"י ציורים אישיים, ולימוד מקורות שונים

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ג-ד, כיתות ה-ו
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות
עמוד 1 מתוך 2

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים