FaceBook

חולמים ומשנים

חולמים ומשנים

התכנית 'חולמים ומשנים' מיועדת לבני נוער בכיתות ט–י, היא מציעה להם לחלום ולפתח חזון חברתי בעזרת חיזוק תחושת המסוגלות שלהם, דרך בחינה ביקורתית של המציאות. בנוסף, התכנית פותחת בפני התלמידים דרכים שבהן יוכלו להגשים את חלומותיהם בהווה ובעתיד.

 

חֲלוֹם אַתָּה אוֹמֵר וְאֵיכָה אוּכַל
קָטוֹנְתִּי מִכָּל זֹאת וּמִי אֲנִי בִּכְלָל,
אַךְ אִם תַּאֲמִין תִּרְאֶה כֵּיצַד
עוֹד יָקוּם זֶה הַחֲלוֹם כִּי לְךָ הוּא נוֹעַד. "חלום", מילים ולחן: אביהו מדינה, ביצוע: ישי לוי

חשיפה לתופעות חברתיות של אי־שוויון וחוסר צדק עשויה לעורר את הרצון לפעול לשינוי, אך עלולה גם לרפות ידיים ולגרום לתחושת חוסר אונים. מערכי השיעור בחוברת זו משלבים שלוש דרכים בכדי לנטוע בבני הנוער אמונה ביכולת לשנות ולהניע לפעולה: 
חיבורלזהות האישית דרך זיהוי מקורות הכוח והחולשה של הפרט ושל קבוצות ההשתייכות; 
התבוננותביקורתית בגורמים לאי־השוויון החברתי; 
ובחינה של דרכים לשינוי ולתיקון חברתי.
כל שיעור מעלה לדיון סוגיה חברתית, כאשר במרכז השיעור עומד לימוד בית מדרשי, המשלב בין לימוד תוכן לבין שיח, המתקיים בשלושה צירים: בין המורה לתלמידים; בין התלמידים לבין עצמם; ובין התלמיד למקורות. הדיאלוג בכל אחד מצירים אלה מאפשר שיח לא פורמאלי שנותן מקום לממדים אישיים ולזהויות שונות של תלמידים. בנוסף, הדיאלוג מחזק את החיבור של התלמידים למקורות, ומאפשר להם לגבש עמדה אישית כלפי הערכים והתוכן של השיעורים.

התכנית פותחת צוהר להגשמת חזון של תיקון חברתי באמצעות שני תהליכים חברתיים מקבילים: מצד אחד, שאיפה לצדק ולשינוי הסדר החברתי; ומצד שני, פעולת צדקה מתמדת. השילוב המורכב של שני התהליכים ממחיש בפני הלומדים שהגשמת החזון אינה פשוטה, אך קיימת תקווה שיש בכוחו של חזון זה להתגשם.

מצורפת כאן החוברת, ובה מערכי שיעור (למורה ולמדריך) ודפי המקורות (לתלמידים).

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים