FaceBook

קשרים

קשרים

תוכנית לימוד ביהדות חברתית לבי"ס יסודי

מערכי השיעור בחוברת עוסקים בשאלות של ערבות הדדיית ואכפתיות לזולת המעסיקים ילדים בבית הספר היסודי.

מתאים לביס ממלכתי וממ"ד.
התכנית יצאה לאור בפורמט צבעוני מרהיב, ועוסקת בנושאי יהדות חברתית: השבת אבידה, ביקור חולים, חברות, נתינת צדקה, וכו'. המקורות לקוחים מארון הספרים היהודי והכללי.
איך ילדים יכולים להשכין שלום בין ילדים שרבו?
למה לטרוח להשיב אבידה, וכיצד יש לעשות זאת?
מי אחראי לשמור על רשות הרבים?
כיצד אפשר לעזור לחבר חולה המאושפז בבית החולי?
למי צריך לתת צדקה ואיך לעשות זאת?
בשאלות אלו ורבות נוספות עוסק ספר הלימוד "קשרים" המיועד לתלמידי ביה"ס היסודי הממלכתי והממ"ד. הספר בא לקרב נושאים אלו לעולם ולהציג בפניהם מקורות מארון הספרים היהודי לדורותיו. המקורות מותאמים לשפת הילדים ומוצגים בליווי תמונות ואיורים, ושאלות המזמינות לדיון בחברותא ובקבוצות.

לעיון בשיעורים מתוך הספר (גרסה ללא עיצוב גרפי)

 חבר אחר אחבר אחר ב חברים טובים אחברים טובים במשכינים שלום אמשכינים שלום ב הכבוד א הכבוד ב ביקור חולים אביקור חולים בהשבת אבידה אהשבת אבידה בעוני אעוני בדרכי נתינה א דרכי נתינה ב רשות הרבים 

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים