FaceBook

חוליה בשרשרת - זהות יהודית ישראלית

חוליה בשרשרת - זהות יהודית ישראלית

ספר לימוד ל'תרבות ישראל ומורשתו' לכתה ז'

בספר יוצאים התלמידים למסע אל זהותם דרך מספר תחנות: השבת, טקסי מעגל החיים היהודי, הסידור, הכמיהה לארץ ישראל ודמותה של מדינת ישראל.

המסע עובר עם המקורות הנדרשים בסילבוס: מקורות קדומים מסורתיים - פירושים ופיוטים, יחד עם קטעי הגות חדשים, שירה ישראלית ופזמונים מוכרים. בכל נושא מוזמנים התלמידים להכיר את המורשת של עם ישראל ולבחון את משמעות הדברים לחייהם בישראל כיום.
הספר חוליה בשרשרת שם דגש על הרב- תרבותיות הישראלית, ועל מגוון הזהויות של התלמידים בכיתה. הוא פונה אל התלמידים החילוניים ואל התלמידים המסורתיים, אל העולים ואל הוותיקים, ונותן במה לסיפור של כולם. התלמיד נשלח למחקר המנהגים של משפחתו בתחום הנלמד, כך נביא את בית ההורים של כל התלמיד לכתה וניצור את הפסיפס הישראלי בכתה עצמה.
הספר כתוב בהתאם לתכנית תרבות ישראל ומורשתו לכיתה ז' של משרד החינוך בבית הספר הממלכתי, וכוללת התייחסות לכל הנושאים והמקורות הנדרשים בתכנית. הספר נכתב ע"י כלישראל חברים-מורשה ויצא לאור ע"י הוצאת מודן.
הספר מאושר ע"י מטה תרבבות ישראל להוראה.

 

 

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים