FaceBook

להגדיל את האור

להגדיל את האור

לקט שיעורים ופעילויות לקראת חנוכה

מטרת התוכנית היא להגדיל את האור בבית-הספר למורים ולתלמידים כאחד. מהו אותו האור אותו אנו מבקשים להגדיל ולהרבות בעזרת התוכניות שלנו?

ראשית, זהו האור הפנימי, שקיים בכל תלמיד ותלמידה ולא תמיד זוכה לצאת אל האור. תוכניות 'מורשה', מתוך אמון באורם של תלמידנו, מבקשות להפוך אותם שותפים, יוזמים, מעורבים ומשפיעים על ההתרחשות הבית-ספרית. טיפוח מעורבות, יוזמה ואחריות מגבירים את האור.
שנית, זהו אור המשפחה לדורותיה. כל דור מוסיף את נרו שלו לחנוכייה המשפחתית. אנו קוראים לכך "לקצר את המרחק שבין הבית לבי"ס". כאשר יחוש התלמיד קבלה משפחתית וישמע פיוטים משפחתיים ואולי אף סיפורים, מנהגים, דמויות וטעמים, אז הוא יחוש שייכות וביטחון ואורו יזרח.
לכיתות ביסודי ובעל-יסודי בבית הספר הממלכתי והממלכתי-דתי.

לקבלת החוברת בדואר אלקטרוני נא לפנות ל: .

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים