FaceBook

איש לרעהו-פורים

איש לרעהו-פורים

לקט שיעורים לקראת חג פורים

התוכנית מביאה שיעורים בלימוד בית מדרשי, דיאלוגי וחברתי של ערכים הנשקפים אלינו ממגילת אסתר וממצוות החג. במרכזה - לימוד המביא לידי מעשה חברתי.

בהמשך ישיר ללימוד אנחנו מציעים יציאה לפעילות חברתית. יציאה שיש בה הן פיתוח עצמאות ואחריות של התלמידים, הן הכרות עם "אחר", מתוך לימוד של צרכיו ורצונותיו, וניסיון לענות עליהם ע"י התלמידים, כך שכשיצאו לשמח אחרים יעשו זאת בכוחות עצמם, ועם הפנים לזולת.
בתוכנית ישנה התיחסות לקהילת בית הספר ומוצע בה כיצד לחגוג את פורים כקהילה המכינה בצותא את החג וחוגגת אותו בנעימים. אנו מודעים לקושי של חגיגת פורים בבית הספר (בעיקר בבי"ס על יסודי). משום כך אנו מציעים כאן פורמט אחר למסיבה ומקווים שהוא יאפשר לקהילת בית הספר לחגוג ביחד בניחותא.
מתאים לכיתות היסודי והעל-יסודי בבית ספר ממלכתי וממלכתי דתי.

תוכן החוברת מצורף כאן להורדה.

 

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים