FaceBook

את פתח לו

את פתח לו

לקט שיעורים לקראת פסח

בחוברת זו אנו מביאים בפניכם תכנית ללימוד ופעילות לקראת חג הפסח, שמתתמקדים בהיבטים החברתיים של חג הפסח ומנהגיו. 

התכנית כוללת מגוון שעורים הכוללים מערכים ללמידה בית מדרשית, פעילויות עיוניות ויצירתיות. מפיוטי הפסח ממזרח וממערב.
מתאים לכיתות היסודי והעל-יסודי בבית ספר ממלכתי וממלכתי דתי.

 

לקבלת החוברת ניתן לפנות:

 

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים