FaceBook

תחל שנה וברכותיה

תחל שנה וברכותיה

לקט שיעורים לימי אלול ותשרי

עם בא הסתיו, הטבע מתחדש ומשתנה, ואנו מקבלים שנה חדשה. החוברת מציעה שיעורים העוסקים בסליחות, בחשבון נפש, בתפילה ובהתבוננות.

השיעורים בחוברת ערוכים בשלושה שערים:
תחל שנה וברכותיה-על פתיחת השנה והברכות שנברך את עצמנו ואת חברנו
לפתוח שערי שמים – על התפילה ודרכיה ועל האדם המתפלל
סלח לנו כפר לנו – על בקשת הסליחה והצום הראוי
השיעורים מותאמים לכיתות שונות ומתאימים לבית הספר הממלכתי והממלכתי-דתי.

 

לקבלת החוברת ניתן לפנות:

 

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים