window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DMJT74XPMG');
FaceBook
סוגיות בעוני

התוכנית להכשרת מנהיגות צעירה

מערכי שיעור המזמינים את הלומדים להתבונן במורכבות של סוגיית העוני, תוך הכרת המציאות החברתית ובחינת דרכים לשינוי.

קהילות מאמינות בחינוך

מערכי מפגש ולימוד 
בסוגיות חינוך וצדק בישראל

מערכי שיעור העוסקים בחיזוק הורים מול גורמי חינוך, תוך לימוד מקורות מן המסורת היהודית ותהליך קבוצתי. 

תחל שנה וברכותיה

לקט שיעורים לימי אלול ותשרי

עם בא הסתיו, הטבע מתחדש ומשתנה, ואנו מקבלים שנה חדשה. החוברת מציעה שיעורים העוסקים בסליחות, בחשבון נפש, בתפילה ובהתבוננות.

מן הגורן ומן היקב

לקט שיעורים לחג שבועות

בחג השבועות אנו מציינים את קבלת התורה במעמד הר סיני. זוכרים את הבאת הביכורים וקוראים את מגילת רות שעניינה המרכזי הוא החסד.

את פתח לו

לקט שיעורים לקראת פסח

בחוברת זו אנו מביאים בפניכם תכנית ללימוד ופעילות לקראת חג הפסח, שמתתמקדים בהיבטים החברתיים של חג הפסח ומנהגיו. 

איש לרעהו-פורים

לקט שיעורים לקראת חג פורים

התוכנית מביאה שיעורים בלימוד בית מדרשי, דיאלוגי וחברתי של ערכים הנשקפים אלינו ממגילת אסתר וממצוות החג. במרכזה - לימוד המביא לידי מעשה חברתי.

להגדיל את האור

לקט שיעורים ופעילויות לקראת חנוכה

מטרת התוכנית היא להגדיל את האור בבית-הספר למורים ולתלמידים כאחד. מהו אותו האור אותו אנו מבקשים להגדיל ולהרבות בעזרת התוכניות שלנו?

שירים ושורשים

סדרת ספרים ללימוד פיוטים מקהילות ישראל

הסדרה באה להרחיב ולהעמיק את הידע של התלמיד ברפרטואר המוזיקלי העשיר והמגוון של קהילות ישראל ולאפשר הצצה למארג התרבותי - חברתי של חברתנו רבת הפנים.

 

חוליה בשרשרת - זהות יהודית ישראלית

ספר לימוד ל'תרבות ישראל ומורשתו' לכתה ז'

בספר יוצאים התלמידים למסע אל זהותם דרך מספר תחנות: השבת, טקסי מעגל החיים היהודי, הסידור, הכמיהה לארץ ישראל ודמותה של מדינת ישראל.

חוליה בשרשרת - תיקון האדם והחברה

ספר לימוד ל'תרבות ישראל ומורשתו' כיתה ח'

הספר כתוב בהתאם לתכנית תרבות ישראל ומורשתו לכיתה ח' של משרד החינוך.

 

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים