FaceBook

מדרשיר ליום ירושלים

צילום: מרכז להבה נצרת . מתוך אתר פיקיוויקי

משוררים רבים היללו את ירושלים והתפללו לראותה. בדף מדרשיר הבאנו שנים משירי ירושלים ומקורות רבים לעיון ולדיון על מקומה של ירושלים בחיי היהודים בעבר ובהווה.

מטרות

התלמידים יכירו שירים עתיקים וחדשים לירושלים
התלמידים יבחנו את מקומה של ירושלים בעולמם

מהלך השיעור

הדף מציע מגוון מקורות לעיון, במדריך למורה המצורף תמצאו הצעות שונות לפעילות לכל גיל

ציוד: יש להצטייד בדפי 'מדרשיר' ובאביזרי השמעה לכיתה

מידע נוסף

  • נושא המערך:מעגל השנה, פיוט
  • מותאם ל:כיתות ג-ד, כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים:מערך שיעור
  • משך השיעור:45 דקות

מדיה

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים