FaceBook

שמיטה: גיבורי כח

צילום: אודי שטיינוול. מתוך אתר פיקיוויקי

המדרש קורא לחקלאים שומרי השמיטה 'גיבורים': הם נדרשים להימנע מעיבוד שדותיהם, להפקיר אותם ולראות שכל אדם או חיה אוכלים מפירותיהם. בשיעור נלמד על גבורת החקלאים וכיצד נוכל ליישמה בחיים המודרניים.

מטרות

· התלמידים יכירו את מצוות השמיטה המתוארת בתורה
· התלמידים יכירו את הקושי העצום שהיה בשמירת מצוות השמיטה
· התלמידים יבחנו את מושגי השמיטה וישומם בחייהם

מהלך השיעור

פתיח: הקראת סיפור ודיון קצר אודותיו
לימוד בחברותות: לפי דף הלימוד המצורף (פסוקים ומדרש על שמירת השמיטה)
אסיף: דיון על יישום מצוות השמיטה כיום

מידע נוסף

  • נושא המערך:קהילה של ערבות
  • מותאם ל:כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים:מערך שיעור
  • משך השיעור:45 דקות

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים