FaceBook

"אני רוצה גם" על ויתור ושמיטה

"אני רוצה גם" על ויתור ושמיטה

בשנת השמיטה אנו נקראים לשמוט ולוותר על שלנו לטובת אחרים. בשיעור זה אנו מבקשים לבחון את ערך הויתור: מה הקושי? מה התועלות שמביא לנו הוויתור? כיצד נחנך את עצמנו לוותר?

מטרות

הכרת ערך הויתור כאחד מערכי השמיטה
בירור הערך ומקומו בחיינו

מהלך השיעור

פתיח: עיון בקטע מהספר 'על אהבה וחושך' מאת עמוס עוז
לימוד בחברותות: לפי הדף המצורף
אסיף: קריאת פסוקי השמיטה

מידע נוסף

  • נושא המערך:קהילה של ערבות
  • מותאם ל:כיתות י-י, בתי מדרש
  • קבצים מצורפים:מערך שיעור
  • משך השיעור:45 דקות

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים