window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DMJT74XPMG');
FaceBook

מיין לפי תגיות שמיטה

"אני רוצה גם" על ויתור ושמיטה

"אני רוצה גם" על ויתור ושמיטה

בשנת השמיטה אנו נקראים לשמוט ולוותר על שלנו לטובת אחרים. בשיעור זה אנו מבקשים לבחון את ערך הויתור: מה הקושי? מה התועלות שמביא לנו הוויתור? כיצד נחנך את עצמנו לוותר?

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות י-י, בתי מדרש
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות

שמיטה - משחק סולמות וחבלים

צילום: אילנה לוי

חוקי השמיטה עלולים להיות רחוקים מעולמם של התלמידים. במשחק קצר זה, אנו מבקשים להכיר לתלמידים את חייהם של חקלאי העבר, כפתיח חוויתי לדיון בערכי השמיטה.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ה-ו, כיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםעם קבצים מצורפים
 • משך השיעור45 דקות

שמיטה בבית הספר-הצעות לפעילות

שמיטה בבית הספר-הצעות לפעילות

מה ענין שמיטה לבית הספר?
שנת השמיטה נוגעת אמנם לגידולי השדה, אך אנו מבקשים לפעול ברוח השמיטה גם בשדה החינוך.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ג-ד, כיתות ה-ו, כיתות ז-ט, כיתות י-י
 • קבצים מצורפיםעם קבצים מצורפים
 • משך השיעור45 דקות

שמיטה: על מה ולמה?

שמיטה: על מה ולמה?

מצוות השמיטה הן מהקשות ביותר לקיום, הן בעת העתיקה והן בימינו, ולכן גם הרבו חכמים להציע לה הסברים וטעמים. בדף הלימוד המצורף תמצאו לקט מדבריהם של הוגים שונים המצביעים על הטעמים החברתיים של חוקי השמיטה והיובל. 

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםעם קבצים מצורפים
 • משך השיעור45 דקות

שמיטת כספים וחברה מתוקנת

צילום: אתר משרד התיירות

שמיטת כספים מאפשרת לעני הנאנק תחת עול חובותיו הזדמנות ליציאה מהמקום הכלכלי הנואש שאליו נקלע, סיכוי ליציאה ממעגל החובות. בשיעור זה נציג לתלמידים את המציאות הכלכלית אליה נדחקים אנשים רבים בעבר ובהווה, ונבחן כיצד מציעים חוקי השמיטה דרך מוצא. נדון בשאלת יישום חוקי השמיטה בחברה מודרנית.
השיעור מתבסס על תכנים מאתר 'ממזרח שמש – כל ישראל חברים'.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ז-ט, כיתות י-י
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי

שמיטה וצדק חברתי

צילום: אודי שטיינוול. מתוך אתר פיקיוויקי

חוקי השמיטה והיובל מציעים דרך לחלוקת משאבים צודקת הנותנת סיכוי חדש לכל אדם בחברה להתקדם ולחיות בכבוד. בשיעור זה נכיר את הבעיה ואת הפתרון שמציעה התורה לחלוקת משאבי העולם, ואת הגבורה הנדרשת מאיתנו בויתור על רכושנו.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ג-ד, כיתות ה-ו
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי

שמיטה: אל תעשו עצמכם עיקר

צילום: אלעד חמילבסקי. מתוך אתר פיקיוויקי

בשנת השמיטה נדרש בעל השדות להפקיר את רכושו ולהניח לכל אדם לבא ולאכול מפירותיו. בשיעור זה נכיר עיקרון זה באמצעות מקורות שונים, נעיין במקורות ונברר מה עיקר בעיננו ומה אנו מוכנים לשמוט.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ז-ט, כיתות י-י
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות

שמיטה: גיבורי כח

צילום: אודי שטיינוול. מתוך אתר פיקיוויקי

המדרש קורא לחקלאים שומרי השמיטה 'גיבורים': הם נדרשים להימנע מעיבוד שדותיהם, להפקיר אותם ולראות שכל אדם או חיה אוכלים מפירותיהם. בשיעור נלמד על גבורת החקלאים וכיצד נוכל ליישמה בחיים המודרניים.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ה-ו, כיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות

שמיטה: על האביונים הנטושים בצד הדרך

אתר פיקיוויקי 14369

לקראת שנת השמיטה אנו מבקשים ללמוד על אחת ממטרותיה המרכזיות של שנת השמיטה, סיוע לחלשים שבחברה לצמצם את הפער הכלכלי בינם ובין כלל החברה ולהתחיל את מחזור השנים שלאחר השמיטה מנקודת פתיחה טובה יותר. כדי לבחון שאיפה זו בחברה הישראלית כיום נתמודד עם סוגיית יחס החברה לעוני כיום ונבחן עד כמה מצוות השמיטה יכולה לתת מענה לקשיים שמעלה המציאות הישראלית.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ז-ט, כיתות י-י
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים