window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DMJT74XPMG');
FaceBook

מיין לפי תגיות חומרי לימוד לחודש טבת

יום זכויות האדם - מיעוטים בישראל

נכבדים דרוזים

יום זכויות האדם נקבע ע"י הקהילה הבינלאומית. בשיעור זה אנו מביאים את הראוי והמצוי: נלמד על היחס הראוי לבני כל העמים במדינה היהודית עפ"י מקורות יהודיים שונים, לעומת המצוי במציאות הישראלית בתחום זה.

מידע נוסף

  • נושא המערךקהילה של ערבות
  • מותאם לכיתות י-י
  • קבצים מצורפיםמערך שיעור
  • משך השיעור45 דקות

חג של פיוטים - תענית

חג של פיוטים - תענית

בשיעור זה נכיר פיוט ליום תענית: "בורא עד אנא". הפיוט ממשיל את עם ישראל בגלות ליונה בכלוב, חרדה, כואבת, צועקת לאל, אביה לעזרה. מבכה את מצבה ומבקשת ישועה בקרוב.

מידע נוסף

  • נושא המערךמעגל השנה, פיוט
  • מותאם לכיתות ה-ו
  • קבצים מצורפיםמערך שיעור
  • משך השיעורשעה וחצי
פורסם בפיוט

מנהיגות: אידיאל ומציאות

מנהיגות: אידיאל ומציאות

השיעור עוסק בהכרה בפער בין מה שיש לבין מה שיכול להיות, בין הרצוי למצוי, ובדרכים להתמודד עם הפער הזה.
המקורות והדיון הקבוצתי מתמקדים בדילמות העולות מן הפער שבין אידאל ומציאות.

מידע נוסף

  • נושא המערךמנהיגות
  • משך השיעורשעתיים ורבע
פורסם במנהיגות

מנהיגות ודיבור

מנהיגות ודיבור

המסורת היהודית מעניקה מעמד מיוחד לדיבור. בריאת העולם לא נעשתה בעמל ובידיעה אלא באמירה. דיבור ודיאלוג משמשים כוח מניע ליצירה ותיקון. תאוריות לשינוי חברתי רואות בדיבור כלי מרכזי לעיצוב התודעה ולהנעה לפעולה.

מידע נוסף

פורסם במנהיגות

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים