window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DMJT74XPMG');
FaceBook

מיין לפי תגיות חומרי לימוד לחודש ניסן

משה: מעבדות לאחווה

יהודית גרעין כל אתר פיקיויקי

משה גדל בארמון אך בבגרותו נזכר במוצאו ופונה להנהיג את יציאתו ממצרים. בשיעור נעיין בדמותו של משה כמנהיג חברתי, המגלה איכפתיות לגורל האדם הסובל והנדכא בידי אחרים. נעיין בדברי הרב משה כ'לפון הכהן, המצביע על מאפייני מעשיו של משה.

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה
 • מותאם לכיתות ז-ט, כיתות י-י
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי
פורסם במעגל השנה

עשית משהו בשביל מישהו? - יום המעשים הטובים

עשית משהו בשביל מישהו? - יום המעשים הטובים

בלוח השנה העולמי נקבע 'יום המעשים הטובים'. מהו 'מעשה טוב' - טוב לעושה או למי שעושים עבורו? האם הכוונה הטובה חשובה, המאמץ המושקע במעשה או התוצאה המוצלחת? ולמה נחוץ 'יום למעשים טובים' הרי ראוי לעשות טוב כל השנה? בשאלות אלו ואחרות עוסק השיעור שלפניכם.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ה-ו, כיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות

מעבדות לחירות

צילום: יונינה, ויקיפדיה

ההגדה דורשת מכל אדם להרגיש 'כאילו הוא יצא ממצרים', כלומר השתחרר מעבדות. האם אנו באמת בני חורין? בשיעור זה נעיין בקטעים מההגדה, ובדברי הרב קוק, האומר שהחירות היא לא רק מעמד משפטי, אלא מצב תודעתי, החופש להיות אני עצמי. השיעור פותח עבור בתיה"ס באירופה עם 'אליאנס ובשיתוף ה'פרוייקט האירופי'.

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה
 • מותאם לכיתות ה-ו, כיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי
פורסם במעגל השנה

הא לחמא עניא

תלמידי בי"ס המר בת-ים אופים מצות

ההגדה פותחת במילים: "הא לחמא עניא". בשיעור זה נעיין בפתיחת ההגדה, ונברר מדוע בחרו לפתוח בה את ליל הסדר. נדגיש את הקשר בין זכרון העבר לבין המעשים שלנו בהווה, ונחשוב איך לבטא את דאגתנו לזולת בחג הפסח. 

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה
 • מותאם לכיתות ה-ו, כיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי
פורסם במעגל השנה

חג של פיוטים-פסח 'כי לו נאה'

צילום: סער יעקב, לע"מ

בשיעור זה נכיר פיוט לליל הסדר המושר בקהילות שונות "כי לו נאה". לא ידוע מי הוא מחברו של פיוט קדום זה, אך הוא נפוץ בהגדות של קהילות רבות, מאמסטרדם ועד טוניס מחסידי בוסטון ועד יוון ואיטליה.
לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצוע לפי מסורת קהילת פרס.

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה, פיוט
 • מותאם לכיתות ה-ו
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות
פורסם בפיוט

חג של פיוטים-פסח 'בל ימוט נצח'

צילום: לע"מ, יעקב סער

בפסח מתכנס עם ישראל למשפחותיו לספר ביציאת מצרים, כאשר לכל קהילה מנהגים מיוחדים לליל הסדר. בשיעור זה נכיר פיוט לליל הסדר המושר בקהילות לוב ותוניס "לבל ימוט נצח" ונתוודע למנהגים של קהילות אלו. 
לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצוע המוזיקלי של הפיוט. (מתוך הספר 'שירים ושורשים' כרך ב').

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה, פיוט
 • מותאם לכיתות ה-ו, כיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות
פורסם בפיוט

חג של פיוטים-פסח 'אדיר הוא'

צילום: לע"מ, יעקב סער

בשיעור זה נכיר פיוט לליל הסדר "אדיר הוא", פיוט שהיה מושר בקהילות אשכנז. לפיוט ביצועים רבים מסורתיים וחדשים מאשכנז, מבוכרה, מצ' אמריקה וכמובן מישראל.
לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצוע המוזיקלי של הפיוט. (מתוך הספר 'שירים ושורשים' כרך ב'). 

 

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה, פיוט
 • מותאם לכיתות ה-ו
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות
פורסם בפיוט

גלגל חוזר בעולם - פסח

גלגל חוזר בעולם - פסח

יהודי צפון אפריקה נוהגים לסובב את קערת הפסח מעל ראשי המסובים בזמן אמירת 'הא לחמא עניא'. בשיעור זה ננסה לחקור את משמעות המנהג. למנהג זה אין מקור הלכתי, אין הוא מופיע ב'שולחן ערוך' או ברמב"ם, ובכל זאת מקפידים יוצאי צפון אפריקה על קיומו ומעניקים לו מעמד משמעותי בליל הסדר.

מידע נוסף

את פתח לו

את פתח לו

לקט שיעורים לקראת פסח

בחוברת זו אנו מביאים בפניכם תכנית ללימוד ופעילות לקראת חג הפסח, שמתתמקדים בהיבטים החברתיים של חג הפסח ומנהגיו. 

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים