FaceBook

יה הצל יונה מחכה - פיוט לחנוכה

יה הצל יונה מחכה - פיוט לחנוכה

בגיליון מדרשיר לחנוכה נפגוש את הפיוט "יה הצל יונה" לצד השיר "יונה עם עלה של זית", שבשניהם נצבת היונה כסמל לגאולה (מהגלות) או לשלום (בארץ). נעמוד על השווה והשונה ביניהם. 

מטרות 

 הכרות עם פיוט לחנוכה ממסורת יהודי בבל.
 למידה על חג החנוכה דרך חקר פיוט והשוואה לשיר מודרני.

מהלך שיעור

פתיח: המורה תאסוף אסוציאציות למילה 'יונה',  5 דקות
השמעת השיר "יה הצל יונה"- 5 דקות.
לימוד: בעזרת דפי מדרשיר ו\או דף לימוד, במטרה להבין את מילות הפיוט ומשמעותו-15 דקות
אסיף: דיון 15 דק'

ציוד

אמצעי להשמעת השירים. ניתן להעזר באתר הזמנה לפיוט.
יש להדפיס את הציור "World Without Weapons" של פיקאסו, מומלץ בצבע.

מידע נוסף

  • נושא המערך:מעגל השנה, פיוט
  • מותאם ל:כיתות ג-ד, כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים:מערך שיעור
  • משך השיעור:45 דקות

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים