FaceBook

מערכי שיעור בנושא פיוט המתאימים לעל יסודי

הצג כקוביותהצג כרשימה
צילום: מרכז להבה נצרת . מתוך אתר פיקיוויקי

מדרשיר ליום ירושלים

משוררים רבים היללו את ירושלים והתפללו לראותה. בדף מדרשיר הבאנו שנים משירי ירושלים ומקורות רבים לעיון ולדיון על מקומה של ירושלים בחיי היהודים בעבר ובהווה.

> קרא עוד...
צילום: מאיר אביטל, אתר פיקיוויקי

מדרשיר לל"ג בעומר

אחד המוקדים לחגיגות ל"ג בעומר הוא ההילולה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי.  בדף 'מדרשיר' תמצאו פיוט העוסק בדמותו, ולצידו מקורות שונים על רשב"י ועל החג.

> קרא עוד...
צילום: משה מילנר, לע

חג של פיוטים-פורים 'אור גילה'

בשיעור זה נכיר פיוט לפורים ממסורת יהודי ארם צובא (חאלב): "אור גילה" שכתב ר' רפאל ענתבי. הפיוט מספר את סיפור ההצלה עפ"י מגילת אסתר והמדרש. 

> קרא עוד...
צילום: משה מילנר, לע

חג של פיוטים-פורים 'אספר תהילות אל'

בשיעור זה נכיר פיוט לפורים ממסורת יהודי מרוקו: "אספר תהילות אל". שכתב ר' יעקב אלמליח. לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצועים השונים.

> קרא עוד...
צילום: ניסים זמיר-אתר פיקיוויקי

גשם: "פתח אוצרות שמים"

בקשת גשמים היא מוטיב חוזר בתפילה. פיוטים רבים שוזרים סיפורי מים ומבקשים על הגשם. בשיעור זה נעסוק בפיוט "אל חי יפתח אוצרות שמים" המושר במספר קהילות. 

> קרא עוד...

יה הצל יונה - הגאולה והשלום בחנוכה

השיעור מתבסס על גיליון מדרשיר לחנוכה, בו בחרנו להציג את פיוט "יה הצל יונה" שהציב את היונה כסמל לשאיפה לגאולה ולשלום. נלמד על היונה כמייצגת את עם ישראל ואת השלום מתוך שיר השירים רבה.

> קרא עוד...

שיר מזמור-מה נשיר בחנוכה

השיעור מתבסס על גיליון מדרשיר לחנוכה, בו בחרנו להציג פיוט "יה הצל יונה" ואת הפיוט האשכנזי 'מעוז צור'. נשווה את המוטיב המרכזי של כל פיוט ונדון בזכרון והשכחה בחברה הישראלית.

> קרא עוד...

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים