window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DMJT74XPMG');
FaceBook

מיין לפי תגיות חומרי לימוד לחודש שבט

על סבים ונכדים – חלק ב

על סבים ונכדים – חלק ב

בשיעור זה נעמיק בהתבוננות ביחסינו עם הסבים והסבתות שלנו. נלמד על הקושי הכרוך בטיפול בהם, לעיתים. ונעמיק בתחושות וברגשות המורכבים שמלווים את הסבים והסבתות בהיותם נצרכים לסיועינו.

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה
 • מותאם לכיתות ה-ו
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי

על סבים ונכדים – חלק א

על סבים ונכדים – חלק א

בשיעור נתבונן ביחסינו עם הסבים והסבתות שלנו ונעמוד על הקשר המיוחד הקיים ביחסים אלו. נלמד על הקושי הכרוך לעיתים, בטיפול בהם ונעמיק בתחושות וברגשות של הסבים והסבתות שלנו כשהם זקוקים לעזרתנו.

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה
 • מותאם לכיתות ה-ו
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעתיים ורבע

יחסי הורים וילדים - חלק ב'

יחסי הורים וילדים - חלק ב'

היחסים בתוך המשפחה הינם מורכבים וכוללים קשת רחבה של רגשות: החל מרגשות אהבה וכבוד ועד לתחושות כעס וחשש. בשיעור זה נלמד על חשיבותה של מצוות כיבוד הורים. נלמד סיפורים העוסקים ביחסים בין הורים וילדיהם ונבחן דרכם את יחסינו עם הורינו.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי

יחסי הורים וילדים - חלק א'

יחסי הורים וילדים - חלק א'

בכדי לקיים מערכת יחסים טובה בין כל בני המשפחה, ישנה אחריות על ההורים. ההורים מחויבים גם הם במצוות מסוימות כלפי ילדיהם, לדאוג להם ולכבדם. בשיעור זה נלמד על החובות המוטלות על ההורים.

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה
 • מותאם לכיתות ה-ו
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות

אחים זה יותר מסתם חברים – חלק ב

אחים זה יותר מסתם חברים – חלק ב

בשיעור זה נמשיך לעסוק ביחסים בין אחים: אחים יכולים להיות החברים הכי טובים, אך לעיתים יש ביניהם גם קנאה ותחרות. בשיעור נלמד מקורות שונים העוסקים בכך, נבחן את היחסים בין בכור\ה וצעיר\ה ונסיים בבחינת יחסינו עם אחינו.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ה-ו
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי

אחים זה יותר מסתם חברים - חלק א

אחים זה יותר מסתם חברים - חלק א

בשיעור זה נעסוק ביחסים המורכבים בין האחים: לעיתים אחים הם החברים הכי טובים, ולעיתים יש ביניהם קנאה ותחרות. נבחן את היחסים החבריים בין אחים ונלמד סיפור תלמודי על היחסים הטובים בין אחים.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ג-ד
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי

כל קהילות ישראל חברים - סדר ט"ו בשבט

כל קהילות ישראל חברים - סדר ט"ו בשבט

בסדר ט"ו בשבט זה, שסידרנו לכלל קהילות ישראל, החונים פה בארץ ישראל, רצינו לבטא את ייסוד האחדות בין כל היהודים בכל העולם,

טו בשבט-נטיעה מדור לדור

צילום: אילנה לוי

טו בשבט הוא זמן טוב בשנה לעסוק בצמיחה אישית של התלמידים ובאחריות שלהם להעביר ולתרום מיכולותיהם האישיות לחברה בה הם גדלים.
בשיעור זה יביט כל תלמיד/ה בצמיחתו האישית, נלמד מקורות יהודיים שעוסקים בנטיעות בא"י.

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה
 • מותאם לכיתות ה-ו, כיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות
פורסם במעגל השנה

סדר טו בשבט

סדר טו בשבט

טו בשבט מאפשר הזדמנות לאירוע שיא בבית הספר: בכיתות, עם הורים או באירוח של כיתה אחרת. תכני האירוע עומדים לבחירת בית הספר:  שירי ארץ ישראל, מקורות יהודיים, שירת פיוטים, או משחקי חברה. בקבצים המצורפים תמצאו הצעות שונות לסדר טו בשבט בגישתנו החינוכית.

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה
 • מותאם לכיתות ג-ד, כיתות ה-ו, כיתות ז-ט, כיתות י-י
 • משך השיעור45 דקות
פורסם במעגל השנה

חג של פיוטים-טו בשבט א'

חג של פיוטים-טו בשבט א'

בשיעור זה נכיר פיוט לטו בשבט: "אז ירנן עץ יערים". זהו פיוט מודרני שנכתב לפי מסורת הפיוט ומעלה את שבחי ארץ ישראל ופירותיה ומסיים בבקשה לגאולה.
המשימות בדף הלימוד מתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצועים השונים. 

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה, פיוט
 • מותאם לכיתות ה-ו
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות
פורסם בפיוט
עמוד 1 מתוך 2

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים