window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DMJT74XPMG');
FaceBook

מיין לפי תגיות מערכי שיעור על יסודי

כבוד האדם ב - בין חברים

כבוד האדם ב - בין חברים

שיעור זה הוא השני בסדרת שיעורים העוסקים בכבוד האדם ובו נעסוק בשמירת הכבוד בין חברים, בעזרת משניות מפרקי אבות. התלמידים מתבקשים לקשר את המקורות לחייהם ע"י המחזת אירועים.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי

כבוד האדם א - מהו כבוד?

כבוד האדם א - מהו כבוד?

שיעור זה הוא הראשון בסדרת שיעורים העוסקים בכבוד האדם. השיעור הוא חלק מסדרת השיעורים 'כבוד האדם' אך יכול גם לעמוד בפני עצמו. בשיעור נגדיר מהו כבוד ונקרא את הסיפור 'הצלקת' מאת יאנוש קורצ'אק, העוסק ביחס לתלמיד ממוצא זר בבית הספר הפולני.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות

כבוד האדם ד - מליונים לא שווים פרוטה

כבוד האדם ד - מליונים לא שווים פרוטה

שיעור זה הוא הרביעי בסדרת שיעורים העוסקים בכבוד האדם.  השיעור עוסק בפגיעה בכבוד ע"י רשויות המדינה. התלמידים מתבקשים לאסוף פגיעות כאלו. מתאים כסיכום לסדרת השיעורים 'כבוד האדם' או כשיעור בפני עצמו.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי

כבוד האדם ג - עלבון ופיוס

כבוד האדם ג - עלבון ופיוס

שיעור זה הוא השלישי בסדרת שיעורים העוסקים בכבוד האדם. השיעור הוא חלק מסדרת השיעורים 'כבוד האדם' אך יכול גם לעמוד בפני עצמו. בשיעור זה אנו רואים פגיעות בכבוד האדם בשל הבדלים במנהגים של בני קהילות שונות.

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי

מדרשיר - לומדים ושרים פיוטי החגים

מדרשיר-סדרת גליונות על פיוטי החגים

גליונות המוקדשים להוראת פיוטים סביב לוח השנה העברי המתאימים לכל בתי הספר.

 

גשם: "פתח אוצרות שמים"

צילום: ניסים זמיר-אתר פיקיוויקי

בקשת גשמים היא מוטיב חוזר בתפילה. פיוטים רבים שוזרים סיפורי מים ומבקשים על הגשם. בשיעור זה נעסוק בפיוט "אל חי יפתח אוצרות שמים" המושר במספר קהילות. 

מידע נוסף

 • נושא המערךפיוט
 • מותאם לכיתות ה-ו, כיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות
פורסם בפיוט

האחר הוא אני-קבלת השונה

משחקים שחמט בקרית מלאכי

השונה אינו רחוק מאתנו בכל אחד יש משהו שיכול לאפיין אותו כשונה. כיצד השונות שלנו מתקבלת בחברה, מה הערך לחברה בקבלת השונה.

 

מידע נוסף

 • נושא המערךקהילה של ערבות
 • מותאם לכיתות ה-ו, כיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות

יה הצל יונה - הגאולה והשלום בחנוכה

יה הצל יונה - הגאולה והשלום בחנוכה

השיעור מתבסס על גיליון מדרשיר לחנוכה, בו בחרנו להציג את פיוט "יה הצל יונה" שהציב את היונה כסמל לשאיפה לגאולה ולשלום. נלמד על היונה כמייצגת את עם ישראל ואת השלום מתוך שיר השירים רבה.

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה, פיוט
 • מותאם לכיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי
פורסם בפיוט

שיר מזמור-מה נשיר בחנוכה

שיר מזמור-מה נשיר בחנוכה

השיעור מתבסס על גיליון מדרשיר לחנוכה, בו בחרנו להציג פיוט "יה הצל יונה" ואת הפיוט האשכנזי 'מעוז צור'. נשווה את המוטיב המרכזי של כל פיוט ונדון בזכרון והשכחה בחברה הישראלית.

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה, פיוט
 • מותאם לכיתות י-י
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי
פורסם בפיוט

על הנס במקורות ובחיינו

נרות חנוכה

בחנוכה אנו מודים "על הניסים ועל הנפלאות". בשיעור זה נברר מהו נס ומי גורם לו: כח עליון, מעשה האדם, תפילה? נבחן האם קורים לנו היום ניסים. נעיין במקורות לחנוכה ולפורים ונצפה בשני סרטים: קטע מ'אושפיזין' ו'האיש ההולך על החבל'.

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה
 • מותאם לכיתות י-י
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי
פורסם במעגל השנה

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים