FaceBook

שבועות-חג הקציר והצדקה

צילום: אילנה לוי

מגילת רות מתארת את הווי החים בימי הקציר בתקופת המקרא וכיצד יישמו את מצוות התורה לצדקה בשדה: לקט, שכחה ופאה. נכיר את דרכי החסד של גיבורי המגילה ונבחן במה נוכל להידמות להם.
השיעור פותח עבור בתי הספר באירופה במסגרת "חברותא" של אליאנס והפרוייקט האירופי.

מטרות

התלמידים יכירו את הדגשים החברתיים של המגילה 

מהלך השיעור

פתיח: א. חידון קצר על מגילת רות, ב. בירור דרכי הצדקה המוכרות לתלמידים (בעזרת קופת צדקה)
לימוד בחברותות: לפי הדף המצורף
אסיף: דיון-מה נוכל ללמוד מגיבורי המגילה.

אביזרים: קופת צדקה

מידע נוסף

  • נושא המערך:מעגל השנה
  • מותאם ל:כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים:מערך שיעור
  • משך השיעור:45 דקות

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים