FaceBook

אבינו מלכנו חדש עלינו שנה טובה

צילום: לע"מ, משה מילנר

תפילת 'אבינו מלכנו' היא מהמרכזיות בימי תשרי ומהעתיקות שבסידור התפילה, בשיעור זה נעיין בתפילת 'אבינו מלכנו'. נבין את האופי והתוכן של שני התארים ונעמוד על המתח בין שני התארים 'אב' ו'מלך' בחווית האדם המתפלל בימי התשובה ובכל השנה.
השיעור פותח עבור בתיה"ס של רשת אליאנס במסגרת 'הפרוייקט האירופי'.

מטרות

א. התלמידים יעמיקו את ההכרות עם התפילה "אבינו מלכנו"
ב. התלמידים יבינו את משמעות הכינויים "אב" ו"מלך" בהקשר של הקב"ה, המתח בין התארים.
ג. התלמידים יעמיקו את הקשר האישי והרגשי עם התפילה.

מהלך השיעור

פתיח: האזנה לתפילה, צפיה בטקס הכתרה, בירור אסוציאציות 'אב' 'מלך'
לימוד בחברותות: עיון בתפילה עצמה, לימוד מקור התפילה בתלמוד, השוואה לפיוט 'היום הרת עולם'.
אסיף: שיחה בכיתה ושירה משותפת

מידע נוסף

  • נושא המערך:מעגל השנה
  • מותאם ל:כיתות ג-ד, כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים:מערך שיעור
  • משך השיעור:45 דקות

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים