FaceBook

מיין לפי תגיות חומרי לימוד לחודש אלול

בין בקשת סליחה ומחילה - ראש השנה יום הכיפורים

בין בקשת סליחה ומחילה - ראש השנה יום הכיפורים

ימי הסליחות, שמתחילים בראש חודש אלול ומגיעים לשיאם ביום הכיפורים, מזמנים פתח לבחון את תהליך הסליחה. בדרך כלל נדרשת בקשת הסליחה במרחבים שבין אדם לאלוהים ובין אדם לחברו. בשיעור זה נבחן מרחב שלישי, פחות מדובר - המרחב המשפחתי, בין הורים וילדים.

מידע נוסף

"בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'"

לע"מ. צילום: פריץ כהן

ימי אלול ותשרי הינם ימים של פתיחת שערי שמים, לשם כך נוהגים לתקוע בשופר. במהלך הלימוד נעמוד על מקומו של השופר בחגי תשרי ונבחן ביחד דרכים נוספות המסייעות ביצירת הרגשה של קרבה בין האדם לאלוקיו. 

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה
 • מותאם לכיתות ג-ד
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי
פורסם במעגל השנה

"אל מלך יושב על כסא רחמים"

לע"מ. צילום: פריץ כהן

בימי אלול ותשרי מכין האדם את עצמו למשפט בפני האל. אחת ממידותיו של שופט בכלל ושל הקב"ה בפרט היא מידת הרחמים. אנו מבקשים לבחון מה משמעותה של מידת הרחמים וכיצד מידה זו באה לידי ביטוי במעשינו כבני אדם. נכיר את מידת הרחמים דרך פיוט מרכזי בימי הסליחות והדין העוסק במידותיו של האל.

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה, פיוט
 • מותאם לכיתות ה-ו
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות
פורסם במעגל השנה

זה הזמן לסלוח

זה הזמן לסלוח

חודש אלול ועשרת ימי תשובה הינם ימים של בחינת המעשים ובקשת סליחה. בבשיעור נבדוק מדוע אנו מגיעים למצב בו נדרשת בקשת סליחה? מה משמעותה של סליחה? כיצד מבקשים?

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה
 • מותאם לכיתות ה-ו
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעורשעה וחצי
פורסם במעגל השנה

פתח שערי שמים לתפילתנו

לעמ צילום: מרק ניימן

התפילה היהודית היא תפילה של ציבור אך יש בה גם מקום ליחיד להביע את המיוחד בו. תפילת הרבים מצריכה שיתוף, כוונה ועוד. בשיעור זה נבחן את המיוחד בתפילת הציבור דרך לימוד פיוטי תפילה המושרים בעדות ישראל השונות. לבחון מה מיוחד בפיוט הנאמר בציבור ומהי משמעותו לאדם הפרטי.

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה, פיוט
 • מותאם לכיתות ז-ט
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות
פורסם במעגל השנה

אלול – זמן של חשבון נפש

רחלי בליפנטה אפוטה. אתר פיקוויקי

חודש אלול הינו חודש של חשבון נפש. מקובל כי שם החודש 'אלול' הינו ראשי תיבות של הפסוק "אני לדודי ודודי לי". בשיעור זה אנו מבקשים מהתלמיד לבחון את משמעות הפסוק עבורו וכן לבחון מקורות נוספים לשם החודש אשר כולם מתייחסים לממדים שונים של חשבון נפש שעושה היחיד מול עצמו ומול החברה הסובבת אותוות

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה
 • מותאם לכיתות ג-ד, כיתות ה-ו
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות
פורסם במעגל השנה

מה בוער לי?

מה בוער לי?

השיעור פורט את מושג המנהיגות לשאלות קונקרטיות המעסיקות את החברים בקבוצה. בכך הוא מקרב את נושא המנהיגות לכל אחד ואחד מהמשתתפים והופך אותו לרלוונטי עבורם.
השיעור מזמין את הלומדים להתבוננות פנימית אל מול המציאות החברתית.

מידע נוסף

פורסם במנהיגות

מנהיגות ודיבור

מנהיגות ודיבור

המסורת היהודית מעניקה מעמד מיוחד לדיבור. בריאת העולם לא נעשתה בעמל ובידיעה אלא באמירה. דיבור ודיאלוג משמשים כוח מניע ליצירה ותיקון. תאוריות לשינוי חברתי רואות בדיבור כלי מרכזי לעיצוב התודעה ולהנעה לפעולה.

מידע נוסף

פורסם במנהיגות

אדון הסליחות

תקיעה בשופר. לע"מ, צילום: פריץ כהן

חודש אלול הינו חודש הרחמים והסליחות, אחת הדרכים המרכזיות לבקשת סליחה היא שירת הפיוטים.
בשיעור זה יכירו התלמידים את הפיוט 'אדון הסליחות' ויבחנו את משמעותה של הסליחה עבורם.

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה, פיוט
 • מותאם לכיתות ג-ד
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות
פורסם במעגל השנה

שפוך שיחה, דרוש סליחה

אמירת סליחות. לע"מ. צילום: יעקב סער

חודש אלול מכונה במסורת היהודית חודש הרחמים והסליחות. עצם היכולת להיות בעל תשובה מבטאת את אמונת יהדות באדם – האדם תמיד יכול לשוב אל עצמו אל הטוב שבו ולזנוח את הדרך הרעה. התשובה היא תנאי מקדים והכרחי לבקשת הסליחה. רק כאשר האדם מתחרט על מעשיו ומעיד על עצמו כי לא יחזור עליהם הוא יכול לבקש ממושא הפגיעה כי יסלח. השיעור בוחן מהי תשובה ומהם האתגרים בבקשת סליחה ובקבלתה.

מידע נוסף

 • נושא המערךמעגל השנה, פיוט
 • מותאם לכיתות ה-ו
 • קבצים מצורפיםמערך שיעור
 • משך השיעור45 דקות
פורסם במעגל השנה

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים