FaceBook

"תכנית מארג נתנה לנו הזדמנות להשתהות בשיח הזהות"

"תכנית מארג נתנה לנו הזדמנות להשתהות בשיח הזהות"

אלפיים וארבע מאות תלמידים מרחבי לב השרון לומדים בקריית החינוך הניסויית "דרור". ואף על פי כן, ואולי דווקא בשל כך, כשנתבקש בית הספר, במסגרת תכנית מארג שלנו, לתת כותרת וקו מנחה לעשייה שלהם, המוטו הנבחר היה המימרה היהודית "אין בכלל אלא מה שבפרט". הקהילה מורכבת מפרטיה. בית הספר מורכב מתלמידיו. אתמול זכה בית הספר, אחרי תהליך בן ארבע שנים בתכנית מארג, באות המצוינות בחינוך יהודי, חברתי ואזרחי.

 תכנית מארג עבדה - ועובדת - עם עשרות בתי ספר ברחבי הארץ. בתהליך ארוך, מורכב ועמוק, היא נותנת בידם כלים לכתיבת סיפורו של בית הספר, חזונו וערכיו, ולהפקת מוצרים - תכניות חינוכיות - שיבטאו את אלו ויעבירו אותם לתלמידים. לאחר התהליך הרב-שנתי הזה, מקבלים בתי הספר המשתתפים את אות המצוינות, במסגרת יום שיא מיוחד - ביקור של חברי ועדת האות, ובהם גם מפקחים ממשרד החינוך, שבו מוצגת לפניהם העשייה בבית הספר.

"מארג העניקו לנו הזדמנות להשתהות בשיח הזהות", אומרים בהנהלת דרור, אותה קריה חינוכית גדולה בלב השרון. כדי ליישם, הם בחרו לבנות מטריצה שבה נבחנה זהותו של התלמיד ביחס לקבוצות ולבחירות שונות: אני ביחס למשפחה, לקבוצה, למדינה, לחברה הישראלית, מול קבלת הכרעות ומול העבר והעתיד. כל ציר שכזה זכה ללוגו מקסים וייחודי שמשקף אותו. כל שכבה עוסקת במהלך השנה בתחום מסוים, שבא לידי ביטוי בצירי רוחב כמו מעגל השנה, מקומות, מעורבות חברתית ושיעורים דיסיפלינאריים (למוצרים שהופקו בבית הספר).

אתמול בביקור נחשפו חברי הוועדה להשפעה של התכנית על מרחבי בית הספר: תלמידי שכבה ז' שערכו והובילו מיזמתם סיור ל-60 תלמידים במושב שלהם בני דרור, כדי לחזק זהות מקומית ושייכות, מיזם מקסים של בית נס קפה, שבו למדו תלמידי שכבה ח' לקראת חנוכה מקורות יהודיים בקבוצות אינטימיות, לימוד מרתק ביחס לשונות ואחידות בשכבה ט', רצונם של תלמידי שכבה י', שביררו את יחסם למדינה, במפגש עם מי ששונה מהם ("אני לא רוצה להיות אזרחית רק של המדינה שאני מכירה בבית ספר דרור", אמרה תלמידה אחת, "אני רוצה להיות אזרחית של מדינה רחבה יותר"), התהליך שעוברים תלמידי שכבה י"א, שאתמול יצאו למסע ישראלי, ביחס לזהותם האישית כחלק מהחברה הישראלית, והתכנית העמוקה והעמוסה של תלמידי שכבה י"ב, שמעמיקה חקר וחשיבה על בחירותיהם העתידיות.

כעת, תלמיד בקריית החינוך שעובר בה את המסלול השש-שנתי, עבור מסע שלם וייחודי במעגלי הזהויות השונים שלו, ייפגש בטקסטים יהודיים כבסיס ללימוד ולשיח ויעמיק חקר בעצמו בתוך תכנית מובנית.

גאים בתכנית מארג על ההובלה של תכנית ייחודית ומרתקת, שמביאה דרכי עבודה, כלים לבירור חזון והובלת תהליכים לבתי ספר ברחבי הארץ, ואורגת מעולם הערכים והתכנים שלהם תוצר חינוכי משמעותי.

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים