FaceBook

מן הגורן ומן היקב

מן הגורן ומן היקב

לקט שיעורים לחג שבועות

בחג השבועות אנו מציינים את קבלת התורה במעמד הר סיני. זוכרים את הבאת הביכורים וקוראים את מגילת רות שעניינה המרכזי הוא החסד.

הבחירה של חז"ל כי בחג המציין את קבלת התורה אנו עוסקים בחסד, מעידה על קשר משמעותי מאוד בין התורה ובין החסד. כמוכן החוברת עוסקת בפיוטי מתן תורה, במקומה של התורה בחיינו, בהבאת ביכורים ועוד.
גם בחוברת שלפניכם תמצאו חיבור משמעותי בין התורה, המסורת ובין מעשי חסד בבית הספר ובקהילה.
מתאים לכיתות היסודי והעל-יסודי בבית ספר ממלכתי וממלכתי דתי.

 מצורפת החוברת בקובץ וורד לשימושכם.

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים