FaceBook

מדרשיר - לומדים ושרים פיוטי החגים

מדרשיר-סדרת גליונות על פיוטי החגיםמדרשיר-סדרת גליונות על פיוטי החגים

גליונות המוקדשים להוראת פיוטים סביב לוח השנה העברי המתאימים לכל בתי הספר.

 

מדרשיר היא סדרת גיליונות להוראת הפיוט המיועדת לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי והממלכתי-דתי. התוכנית מורכבת מסדרת גיליונות המוקדשים לפיוטים סביב לוח השנה העברי.
כל גליון יוקדש למועד אחד, כשבכל צד נעסוק בפיוט אחר לאותו מועד. במרכז כל צד של הגיליון מובא פיוט (כולל ביאור מילים ורקע תמציתי על המחבר ועל הפיוט) וסביבו טקסטים מז'אנרים ותקופות שונות ה'משוחחים' עם הרעיונות השונים שמזָמן הפיוט.

 

 

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים