window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DMJT74XPMG');
FaceBook

חוברות לימוד ממזרח שמש

דור המח"ר – מובילים חברה ראויה תוכנית הכשרה למדריכים במועדוני נוער

מועדוני הנוער של דור המח"ר מאפשרים לבני נוער החיים בסביבה מסכנת מעבר מהישרדות ליצירה התפתחות ונתינה בדומה לבני נוער אחרים. אחד העקרונות החינוכיים המובילים את מועדוני הנוער הוא דמות המדריך במועדון. המדריכים נדרשים להכיר מקרוב את מצבי הסיכון שבהם חיים הנערים והנערות ואת הקשיים שהם מזמנים. לצד זאת עליהם להיות מסוגלים לזהות יכולות אישיות ולאפשר ליכולות אלה לבוא לידי ביטוי.

חכמים מרבים שלום בעולם

הקורס "חכמים מרבים שלום בעולם" הוא שיתוף פעולה עם ארגון פנים כחלק מפרויקט זוג המזמין לומדים ברשת ללמוד בחברותא. הקורס מהווה הזדמנות בעבור הלומדים לברר את עמדתם כלפי תופעה זו, ולגבש דעה המייצגת את יהדותם
ואת היותם יהודים. הקורס יפגיש את הלומדים עם דברי חכמים העוסקיםבסוגיות שונות במרכזו של נושא זה, למשל: כבוד האדם ויחסי שכנות, זכויותהמיעוטים והיחס הראוי לעמים אחרים.

מעיל חכמים

"כאן אספתי ל"ו מדרשים בעניין הצדקה, מתוך מה שלמדנו בבית המדרש 'ממזרח שמש'. וכל אחד מהם יש בו לימוד גדול כשלעצמו, אך לא יכולתי להביא אותו כאן. רק הבאתי את המדרש עצמו, מתורגם לעברית, והוא סגולה. יעיין בו כל אחד כפי כוחו. ואף שהמדרשים ידועים לתלמיד הוותיק, הרי שֶמֵּעת קבצי אותם, יהיו לעיניו, ויוכל לעיין בהם כל עת שלבו חפץ. וזה כשלעצמו ברכה. 

כל ישראל יש להם חלק

שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. לפיכך תיקנו ללמוד מסכת אבות בין פסח לעצרת לעורר אהבת האדם וכבוד הבריות.

ונהגו כל ישראל קדושים להתאסף ברוב עם בבתי כנסיות ולשורר בקול נעים, בכל שבת, פרק אחד ממסכת אבות ללמד לעצמם כל ימי ספירת העומר, שתכלית יציאת מצרים הוא מתן תורה, ואין מתן תורה בלי אהבת הבריות, ואין אהבת הבריות בלי עבודת המידות, שאמר רבי עקיבא: 'ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה'.

"וארשתיך לי במימונה"

סידרנו חוברת 'החכם היומי' לחג המימונה, שלא די לנו בשמחת המצווה, לעשות איש לביתו פנימה, אלא להפיץ אורה ברבים, ולהכניס המוני בית ישראל אל פנימיות חג המימונה, בחינת 'הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך'. ומתוך השמחה יהיה התיקון לקיים 'והיו עיניך רואות את מוריך'.

חכמים מרבים שלום בעולם

החוברת מביאה מדבריהם של חכמים המעוררים להרבות שלום בעולם הן בתוך עם ישראל והם בין ישראל לעמים. בכל עמוד בחרנו פסוק או אמרה תלמודית העוסקים בנושא והצמדנו לפסוק דברים שלחכם המאירים את הפסוק או האימרה בפרשנות שנותנת אור ייחודי. 

תפילת חכמים ליום העצמאות

חוברת תפילת חכמים ליום העצמאות

החוברת 'תפילת חכמים ליום העצמאות' מתוך אתר 'החכם היומי', מביאה בפני הלומד מדבריהם של חכמים על גאולת ישראל. המקורות שבחוברת מציגים את השותפות של החכמים לשיבת עם ישראל לארצו והקמת מדינת ישראל כחלק מהציפייה המתמשכת זה אלפיים שנה, ובמקביל בוחנים סוגיות היסטוריות, חברתיות ודמוקרטיות המעסיקות את החברה הישראלית.
שלוש לבנים מרכזיות עומדות בכל כפולת עמודים של החוברת:

סליחות - לימוד על סובלנות ואהבת ישראל

"הימים ימי סליחות, ונהגו להתחזק באהבת ישראל, שאין לך דבר גדול מאהבת ישראל לעורר רחמים, ולהטות הדין כלפי החסד. שכל ישראל בחזקת כשרים הם, ויש ללמד זכות על ישראל, כי ישראל שורש קדוש, וכל ישראל כולם גוף אחד.

 

'בקרב חכמים תלין' - לימוד תורה לחג השבועות

בשנים האחרונות מקבל תיקון ליל שבועות פנים חדשות, ורבים המתקהלים בלילה הזו, ללמוד ממקום שליבם חפץ. ויש זריזים המקדימים לפני ליל שבועות, ולומדים מעין תיקון לכלל ישראל, וחוזרים ולומדים התיקון כפי שהנהיגונו אבותינו. 

סוגיות במנהיגות

החוברת מזמינה את הלומדים לעסוק במנהיגות דרך סוגיות חברתיות במטרה לתת מענה לבעיות ותוך הבנית דמות מנהיג רגישה וקשובה.

סוגיות בחינוך

החוברת מזמינה את הלומדים לחקור את אי-השוויון בחינוך, ובמקביל לעמוד על הפוטנציאל החברתי הטמון בתיקונו של אי-שוויון זה בעזרת מקורות יהודיים.

עמוד 1 מתוך 2

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים