window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DMJT74XPMG');
FaceBook

פיוט

ארבעת המינים. צילום: כיכר השבת, דרך ויקיפדיה

בשיעור זה נכיר פיוט לסוכות, המושר בקהילות רבות: "סוכה ולולה לעם סגולה" שכתב רבי יעקב אדהאן. הפיוט מספר על ארבעת המינים ומשוה אותם ל'אושפיזין', אבות האומה, אותם נהוג להזמין להתארח בסוכה. לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצוע המוזיקלי.

צילום: מאיר אביטל, אתר פיקיוויקי

אחד המוקדים לחגיגות ל"ג בעומר הוא ההילולה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי.  בדף 'מדרשיר' תמצאו פיוט העוסק בדמותו, ולצידו מקורות שונים על רשב"י ועל החג.

צילום: מרכז להבה נצרת . מתוך אתר פיקיוויקי

משוררים רבים היללו את ירושלים והתפללו לראותה. בדף מדרשיר הבאנו שנים משירי ירושלים ומקורות רבים לעיון ולדיון על מקומה של ירושלים בחיי היהודים בעבר ובהווה.

צילום: משה מילנר, לע"מ

בשיעור זה נכיר פיוט לפורים ממסורת יהודי ארם צובא (חאלב): "אור גילה" שכתב ר' רפאל ענתבי. הפיוט מספר את סיפור ההצלה עפ"י מגילת אסתר והמדרש. 

צילום: משה מילנר, לע"מ

בשיעור זה נכיר פיוט לפורים ממסורת יהודי מרוקו: "אספר תהילות אל". שכתב ר' יעקב אלמליח. לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצועים השונים.

צילום: סער יעקב, לע"מ

בשיעור זה נכיר פיוט לליל הסדר המושר בקהילות שונות "כי לו נאה". לא ידוע מי הוא מחברו של פיוט קדום זה, אך הוא נפוץ בהגדות של קהילות רבות, מאמסטרדם ועד טוניס מחסידי בוסטון ועד יוון ואיטליה.
לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצוע לפי מסורת קהילת פרס.

מרכז להבה אור יהודה, אתר פיקיוויקי

בשיעור זה נכיר פיוט הקורא לעם ישראל לשוב לארצו.
הפיוט נכתב במאה ה-20 ע"י אשר מזרחי בתוניס, כתוב לפי מסורת הפיוט הקדומה.
הפיוט מתאים לטקסי יום העצמאות וללימוד לקראת החג.
לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצוע המוזיקלי.

 

צילום: לע"מ, יעקב סער

בפסח מתכנס עם ישראל למשפחותיו לספר ביציאת מצרים, כאשר לכל קהילה מנהגים מיוחדים לליל הסדר. בשיעור זה נכיר פיוט לליל הסדר המושר בקהילות לוב ותוניס "לבל ימוט נצח" ונתוודע למנהגים של קהילות אלו. 
לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצוע המוזיקלי של הפיוט. (מתוך הספר 'שירים ושורשים' כרך ב').

צילום: לע"מ, יעקב סער

בשיעור זה נכיר פיוט לליל הסדר "אדיר הוא", פיוט שהיה מושר בקהילות אשכנז. לפיוט ביצועים רבים מסורתיים וחדשים מאשכנז, מבוכרה, מצ' אמריקה וכמובן מישראל.
לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצוע המוזיקלי של הפיוט. (מתוך הספר 'שירים ושורשים' כרך ב'). 

 

חג של פיוטים-חנוכה-שני זיתים

בשיעור זה נכיר פיוט לא מוכר לחנוכה: "שני זיתים". שנכתב ע"י ר' שלמה אבן גבירול בספרד והיה מושר בקהילות אשכנז. המשימות בדף הלימוד מתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצועים השונים.

טקס הכנסת ספר תורה לבית הכנסת במושב פורת 1950

בשיעור זה נאזין לפיוט "אשורר שירה" ונעסוק בתוכנו ובמוסיקה לפיוט וכן נלמד לשיר את הפיוט. הפעילות מתאימה לקראת שבועות-חג מתן תורה או לשמחת תורה.

חג של פיוטים-טו בשבט א'

בשיעור זה נכיר פיוט לטו בשבט: "אז ירנן עץ יערים". זהו פיוט מודרני שנכתב לפי מסורת הפיוט ומעלה את שבחי ארץ ישראל ופירותיה ומסיים בבקשה לגאולה.
המשימות בדף הלימוד מתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצועים השונים. 

עמוד 1 מתוך 2

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים