FaceBook

יום כיפור-הוידוי

מרכז להבה נתיבות, מאלבום משפחת רוטשטיין כפר מימון. מתוך אתר פיקיוויקי

לתפילת הוידוי יש מקום מרכזי בעבודת יום הכיפורים, זהו צעד משמעותי בדרך לתשובה אישית. בשיעור נעיין במקורות העוסקים בווידוי ונראה שהווידוי הוא המרכיב המרכזי של התשובה. מסיפורי תורה, נלמד איך אפשר לשנות את המציאות ולהשפיע על העתיד ולתקן את העבר באמצעות אמירת הוידוי.
השיעור פותח עבור בתיה"ס של אליאנס במסגרת ה'פרוייקט האירופי'.

מטרות

● התלמיד יבין את משמעות הווידוי כפעולה מתוך דיבור, כלקיחת אחריות על המעשים שלו.
● התלמיד יבין את ההשלכות של הוידוי המהווה מעין תיקון של העבר.

מהלך השיעור

פתיח: סיפור מעולמם של התלמידים ודיון קצר
לימוד בחברותות: טקס הכפרה והוידוי במקדש, הוידוי בהלכה והווידוי בתרבות העולם
אסיף: סיכום דף הלימוד, משימה אישית בכתיבת ווידוי, שירה משותפת מצורף כאן פיוט הסליחות "בן אדם מה לך נרדם'. 

מידע נוסף

  • נושא המערך:מעגל השנה
  • מותאם ל:כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים:מערך שיעור
  • משך השיעור:45 דקות

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים