FaceBook

כנס שפה אחת ודברים אחדים במכון כרם

כנס שפה אחת ודברים אחדים במכון כרם

"מהי החברה שבה אנחנו רוצים לחיות. האם אנו רוצים לחיות בחברה אחידה, או בחברה שיש בה מגוון? בחברה שמעריכה נכסים חומריים, שליטה וכוח, או חברה שבה האדם, כל אדם, הוא תכלית ולא אמצעי, שכל אדם בה זוכה לחינוך ראוי, לשוויון חברתי, ולאפשרות ביטוי של זהותו האישית ושייכותו הקהילתית?" (ד"ר ענבר גלילי שכטר, מנהלת מכון כרם, דברי פתיחה לכנס)
כנס "שפה אחת ודברים אחדים" של מרכז מלמדים ולומדים לפיתוח ההוראה במכון כרם התקיים ב-27.3 במסגרת שבוע החינוך לרב-תרבותיות בירושלים. סטודנטים ועובדים במכון, מורים, עמיתי מנדל ונציגי הגופים השותפים הגיעו לכנס. הכנס עסק בהשתלבותם של מורים מקבוצות אוכלוסיה שונות בחדר מורים שונה וזר.

במוקד הכנס עמדו הסדנאות, שבהן הציגו מורות ומורים את החוויות האישיות שלהם מההשתלבות שלהם בחדרי מורים. באמצעות סיפורי מקרה שיתפו המורים בחוויותיהם, במפגש עם התרבות של "האחר" ובהשפעתו על התרבות שלהם, והציגו את הסוגיות המעסיקות אותם ביום יום.

שתי מורות מהקהילה האתיופית, המשתתפות בתכנית "כנפי יונה" במכון כרם, תיארו את הסוגיות המעסיקות אותן בהשתלבון בחדרי מורים "לבנים": את המפגש עם תרבות אחרת, ואת היחס הספקני של מורים אחרים כלפיהן.
מורה חובש כיפה המלמד מחשבת ישראל בבית ספר תיכון ממלכתי סיפר על האינטראקציה שלו עם עמיתים חילונים בחדר המורים, ואת המשמעות של זהותו במסגרת המקצוע שהוא מלמד.

שני מורים יהודים המלמדים עברית בבית ספר ערבי במזרח ירושלים, במסגרת אחד הפרויקטים במכון כרם, שיתפו את הקהל בחווייתם כמיעוט יהודי בתוך מיעוט ערבי. רכז המקצוע בבית הספר של המורים הללו סיפר גם הוא על המפגש שלו כערבי שמוצאו מהגליל, עם אוכלוסיית ערביי ירושלים.

בחלק השני של הערב התקיים מופע פלייבק מרגש: השחקנים אספו ממורים בקהל חוויות מההוראה ומחדרי המורים, ושיקפו את המתחים והדילמות שמורים העלו באמצעות קטעי אימפרוביזציה שנתנו פרשנות מלאת תובנות והומור לחוויות שעלו.

מנכ"ל כל ישראל חברים, ד"ר יהודה מימרן, נציג הקרן לירושלים אודי שפיגל, ונציג מנח"י, זימי (יואב זימרן), הביעו את התפעלותם מהתכניות ומפעילותן בעיר ירושלים, ומן הכנס שנתן ביטוי לפעילות הזאת לפני קהל של אנשי חינוך וסטודנטים להוראה. ההדים של הכנס המוצלח ליוו אותנו בימים שאחריו. התגובה שחזרה יותר מכל הייתה "יצאנו יותר אופטימיים".

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים