FaceBook

מעגלי דרך - תכנית לבני ובנות מצוה

מעגלי דרך - תכנית לבני ובנות מצוה

ברכת "ברוך שפטרנו מעונשו של זה", אותה מברך האב בטקס בר המצווה בבית הכנסת, מייצגת במסורת היהודית את העברת האחריות מההורים לנערה ולנער הבוגרים. תכנית 'מעגלי דרך' המיועדת לשנת בר\בת מצוה בבית הספר, שמה במוקד את בירור מעגלי הזהות ומזמינה את התלמידים לברר את האחריות הנובעת מהם.

התכנית מתאימה לכתה ו' או ז', בשיעורי חינוך ובשילוב עם שיעורי 'תרבות יהודית-ישראלית'.

נושא הבגרות והאחריות נבחנים בתכנית דרך ארבעה מעגלי זהות של התלמיד:
מעגל הזהות האישית – בירור אישי של ערכי יהדות-חברתית.
מעגל הזהות המשפחתית – העמקת ההכרות עם המסורות המשפחתיות.
מעגל הזהות הקהילתית – חיזוק האחריות לסביבה דרך התנדבות בקהילה.
מעגל הזהות הלאומית – בירור הרכיבים היהודיים של הזהות הלאומית ומשמעותם.

מאפיינים פדגוגיים
משפחה ומסורת – חגיגת בר\בת המצווה כהזדמנות להידוק הקשר המשפחתי, התכנית מזמנת שותפות הורים לאורך השנה.
למידה דיאלוגית – לימוד בדרך בית מדרשית יוצר מפגש עם מגוון מקורות מארון הספרים היהודי, כשהלומדים נוטלים חלק פעיל בלימוד.
מתלמוד למעשה – בתכנית ניתן מקום מרכזי למשימות מעשיות של בירור זהות תוך לקיחת אחריות.
בחירה – התלמידים נדרשים בתכנית לבחור משימות שונות כדרך לקבלת אחריות.

לצד החוברת המודפסת, עומדת לרשות המורה התיקיה הדיגיטאלית כאן באתר כי"ח, ובה כל העזרים הדרושים להוראת התכנית: אלו שכבר מצויים בחוברת ועזרים נוספים. (להורדת הקובץ למחשב, לחצו על שמו למטה בצהוב.)

 

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים